Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad.

De leerlingenraad komt om de 6 รก 8 weken bij elkaar om allerlei zaken die spelen in en rondom onze school te bespreken.

Wat verstaan we onder een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de

leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de

school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen.

De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de

school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Meer informatie over de leerlingenraad kunt u hier lezen