Onze kleutervisie

Kinderen ontwikkelen zich door middel van spelen. In het spel zijn verschillende ontwikkelingsfasen. De kinderen ontwikkelen zich in het spel op verschillende gebieden. Dit kan zijn op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. Om dit goed te kunnen volgen hebben we besloten om ons onderwijs anders in te richten. Hierdoor komt het spel en het spelen met ontwikkelingsmateriaal centraal te staan. Kinderen krijgen opdrachten waardoor het spel op een hoger niveau wordt gebracht. Bijvoorbeeld rollenkaarten voor het spel in de huishoek, bouwkaarten om na te bouwen in de bouwhoek en woordkaarten voor het stempelen/schrijven in de schrijfhoek.  

Bepaalde opdrachten zijn de taak van de week. Hierdoor stimuleren we de kinderen om aan alle activiteiten deel te nemen. Dit betekent dat we niet meer elke week een knutselopdracht gaan doen. We blijven in thema’s werken.  

Voor ons woordenschatonderwijs gebruiken we woordkaarten die bij het thema horen en daarnaast maken we gebruik van de woordkaarten van logo 3000. Dit sluit aan bij de kleuters. 

In het eigen lokaal wordt de dag begonnen in de kring: de kinderen mogen vertellen, de juf vertelt een verhaal uit Trefwoord (Godsdienstmethode), liedjes worden gezongen en daarna gaan de kinderen spelen of werken. Ze doen dat vaak in groepjes.  

Er zijn in de lokalen van de groepen 1, 1/2  en 2 verschillende hoeken. Voor de leeshoek worden de boeken uit de bibliotheek gehaald. Als het goed weer is spelen de kinderen op het kleuterplein.   

Vanaf januari speelt Flip de Beer een belangrijke rol in groep 2. Flip mag nl. om de beurt een paar dagen bij de kinderen logeren. Gewapend met zijn rugtas met o.a. een tandenborstel erin en een opschrijfboekje, waarin geschreven kan worden wat Flip en het kind zoal beleven, mag hij met het kind mee naar huis.  

Als de kinderen vier jaar zijn mogen ze naar school. Voorwaarde is echter wel dat de kinderen zindelijk zijn.  

 Onze school werkt met het leerlingvolgsysteem en leerling-administratiesysteem Parnassys. Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. Het bevat observatieonderdelen waardoor kleuters worden gestimuleerd in hun taal -, lees -, sociale-, en rekenontwikkeling.   

Groep 1

We beginnen onze groep met 19kinderen, maar in de loop van het jaar zullen alle vierjarigen bij ons instromen.    

Er zijn 2 juffen in onze groep. Op maandag is juf Judither en op de andere dagen juf Mirjam.   

We helpen elkaar in de klas met alles wat nieuw is en zorgen dat elk nieuw kind zich er welkom voelt! Al spelend leren we de wereld ontdekken. We hebben mooie hoeken in de klas die aansluiten bij het thema waar we over werken. Natuurlijk wordt er ook lekker buiten gespeeld.

Daarnaast praten we met de kanjertraining over hoe je een fijne groep kunt zijn en elkaar kunt helpen, filosoferen we, doen we Engels, taal en rekenen en leren we over onze breinkracht. Zo spelen en leren we samen!