Vakantie en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Vakantierooster
Herfstvakantie                        23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie                         25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen      29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie                            29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart                               9 mei 2024
Pinksteren                              19 en 20 mei 2024
Zomervakantie                       21 juli t/m 1 september 2024


Vrije dagen
Maandag                                13 november 2023 (Ganzenmarkt)
Woensdag                                6 december 2023 (margedag)
Donderdag                               8 februari 2024 (studiedag)
Vrijdag                                    21 juni 2024 (studiedag)

Maandag                                24 juni 2024 (studiedag)

Vrije middag
Vrijdagmiddag                        22 december 2023 

Vrijdagmiddag                        19 juli 2024

Mocht u voor uw kinderen verlof willen aanvragen download dan onderstaand formulier. Let op! Buiten de schoolvakanties wordt geen verlof verleend.

Verlofformulier