Gezonde school

Wij zijn een  Gezonde School. Een gezonde school besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt ons om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.

Onze school heeft twee themacertificaten behaald te weten het certificaat welbevinden en het certificaat voeding. 

De Gezonde School-pijlers

Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.

Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.

Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.

Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Klik hier voor het voedingsbeleid bij ons op school