Schooltijden

De ochtenden beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur. Op woensdagochtend stoppen we om 12.30 uur. De kinderen van groep 1 t/m 4 en 2 zijn ook op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.

 

Pauze

De pauze is iedere dag voor de groepen 4 en 5  van 10.25 uur tot 10.40 uur en voor de groepen 6 t/m 8 van 10.00 uur tot 10.15 uur. In de pauze lopen leerkrachten op het plein. Voor groep 1,2 en 3 zijn de buitenspeel momenten gekoppeld aan de pauzes, dit is per dag verschillend. De middagpauze is voor groep 3,4 en 5 van 12.25 - 12.45 uur en voor de groepen 6 t/m 8 van 12.00 - 12.20 uur. Ook tijdens de middagpauze lopen leerkrachten op het plein om toezicht te houden.

De kinderen van groep 1,2 en 3 eten samen met de juf hun lunch. Na de lunch komen leerlingen van groep 8 in de groep. Zij lezen voor of doen een spelletje. Er worden duidelijke afspraken hiervoor gemaakt. 

 

Het inloopkwartier

We starten elke schooldag in alle rust op met inloopkwartier, van 8.15 - 8.30 uur. Tijdens het inloopkwartier kunnen de kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze klaarmaken voor de nieuwe dag op school. Ze hangen hun jas en tas op, praten even met de leraar en klasgenoten, maken hun werkplek in orde en starten met lezen. Om 8.30 uur is dan iedereen in de klas en is de schooldag begonnen. 

 

Gymtijden

De kleuters van groep 1 en 1/2 gymmen in het speellokaal bij ons op school. De groepen 3,4,6 en 7 gymmen op maandag. De groepen 5 en 8 gymmen op vrijdag.