Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

Juf van Dijken – directeur
Juf de Lange – levelwerk
Juf van Dijk – intern begeleider
Meester Woertel – ICT
Meester Frits -  conciërge

Juf Wemekamp is onze VVTO - leerkracht.

Juf Wemekamp en juf Ahlers zijn contactpersonen voor de school bij afwezigheid van de directeur.