Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

Meester Jan van der Wel – interimdirecteur

Juf Frederike Hemme – intern begeleider

Juf Hennie Feunekes - bovenbouwcoördinator 

Juf Linda Oldenhuis - onderbouwcoördinator

Juf Mieke Ahlers – levelwerk

Juf Esther Bakker – ICT

Meester Frits -  conciërge

 

Juf Hennie Feunekes, juf Linda Oldenhuis en juf Mieke Ahlers zijn contactpersonen voor de school bij afwezigheid van de directeur.