Melding ziekte en absentie


Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen van de ouders. Ook een bezoek aan de dokter, tandarts, therapeut of het ziekenhuis moet worden gemeld. Als een kind op school ziek wordt, dan wordt er telefonisch contact met de ouders opgenomen. We sturen een kind niet alleen naar huis, daarom blijft een kind bij geen gehoor op school.

Schoolverzuim


In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Het is de taak van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Als een kind zonder melding afwezig is, wordt contact met de ouders opgenomen. Bij geregeld terugkerende absentie, wordt contact met de ouders opgenomen om het te bespreken. Ouders kunnen door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan een proces-verbaal worden opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om niet toegestaan verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Voor het verkrijgen van verlof moet altijd tijdig contact worden opgenomen met de directeur van de school.

Buitengewoon verlof


Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor zijn regels opgesteld en deze gelden alleen als er sprake is van:
• Bepaalde religieuze feestdagen
• De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan
• Andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie,     gezinsuitbreiding en verhuizing

Extra verlof voor vakantie


Volgens de Leerplichtwet mag alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet ten minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.