Ouderbijdrage

We vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten die niet door de overheid worden vergoed. De vrijwillige ouderbijdrage heeft op onze school de benaming 'schoolfonds'. Het innen van de vrijwillige bijdrage valt onder een wettelijke regeling, waarbij de ouders een schriftelijke overeenkomst sluiten met de school.

Deze overeenkomst is een jaar geldig en moet voldoen aan een aantal eisen:
• een specificatie van het gelden;
• de vermelding dat het om een vrijwillige bijdrage gaat;
• de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen;
• de verplichting tot betaling na ondertekening van de overeenkomst
• een reductie- en kwijtscheldingsregeling en wat deze inhoudt.

Deze overeenkomst is tijdens de hele basisschoolperiode geldig.

Het schoolfonds voor het schooljaar 2023-2024 bestaat uit drie bedragen:

1. € 20,00 per kind wordt o.a. besteed aan schoolfeest, sinterklaasfeest, kerstviering en sportdag. Kortom aan allerlei activiteiten, die niet van regeringswege vergoed worden.                                                     

2. Voor de schoolreisjes in groep 1 t/m 7 wordt een bijdrage van € 32,50 gevraagd per kind. 

3. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een bijdrage van €67,50 gevraagd.

4. Als uw kind bij ons op school komt dat ontvangt hij/zij een T-shirt van school. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt met de schoolreis en de avondvierdaagse. U betaald eenmalig €10,00 borg. Bij het verlaten van de school krijgt u deze borg terug. Deze T-shirts blijven op school, omdat de maten gedurende de schooltijd doorwisselen.