paul krugerschool

peuterstap button 2 jaarGoed schoolklimaat

We streven naar een goed schoolklimaat, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. We bieden de leerlingen een veilige, gestructureerde leeromgeving met duidelijke regels. Leren gaat op de Paul Krugerschool verder dan het aanleren van de leerstof, want er is meer nodig in de ontwikkeling en ontplooiing van een kind. Op onze school is ook aandacht voor creativiteit, de omgang met elkaar, zelfstandigheid en samenwerking.

Contact met elkaar

Op de Paul Krugerschool gaan we uit van goed contact met elkaar, binnen en buiten de school op allerlei niveaus. Ook het contact met ouders nemen we serieus.

Meer dan welkom

Bij het kiezen van een school gaan ouders niet over één nacht ijs. Op deze website staat veel informatie over het onderwijs op onze school, maar voor het proeven van de sfeer en het stellen van vragen is persoonlijk contact noodzakelijk. Belangstellende ouders en verzorgers kunnen daarvoor vrijblijvend een afspraak maken.