Wetenschap en techniek bij ons op school

Technologie heeft, en zal nog sterker, de manier waarop we samenwerken en leven veranderen. Daarmee is niet gezegd dat iedereen een techneut hoeft te worden, maar een behoorlijke mate van “technologiewijsheid” is voor de toekomst zeker een must om een volwaardig lid te blijven van de samenleving. Als gevolg van de razendsnelle, technologische ontwikkelingen zullen ook nieuwe functies ontstaan. Die omslag zal zo fundamenteel zijn dat we eigenlijk niet meer goed weten voor welk vak we leerlingen gaan opleiden. In de uitzending van Tegenlicht (De toekomst van ons werk, 22 maart 2015) worden deze megaverschuivingen duidelijk toegelicht en wordt ook aangegeven welke consequenties dat zal gaan hebben. In ieder geval zullen de ontwikkelingen vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills.

De aanleiding van voor ons om met 3D-printen voor leerlingen op de basisschool te starten is de, breed gedeelde, constatering dat steeds minder kinderen in Nederland voor een technische opleiding kiezen. Dit heeft voor de nabije toekomst ernstige consequenties waar het de concurrentiepositie van Nederland in de internationale economie betreft. Om mee te kunnen doen in de mondiale economie zal de maakindustrie weer attractiever moeten worden. Innovatiekracht van het bedrijfsleven zal vergroot moeten worden en er moet een omslag plaatsvinden naar duurzaam groeien en vernieuwen. Met name nieuwe technologieën zullen deze vernieuwing en omslag moeten stuwen.

Het is dus nu tijd om te investeren in onderwijs dat kinderen nieuwsgierig maakt en uitdaagt op het grensvlak van technologie en techniek. Techniek moet weer aantrekkelijk worden. Activiteiten met wetenschap en techniek op school maken kinderen nieuwsgierig en geven ze een beter beeld van deze thema’s. Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor interesse en talentontwikkeling. Als Nederland ook over 10 jaar voldoende mensen wil hebben om onze kenniseconomie te onderhouden, dan zouden tenminste 4 op de 10 jongeren voor een bètatechnische opleiding moeten kiezen. De weg daar naartoe begint al in het basisonderwijs. Eigenlijk al bij de kinderen thuis.

Kiezen voor techniek begint met een duidelijk beeld van wat techniek of technologie nu precies is en wat je er in de praktijk mee kunt doen. Leerlingen en leerkrachten hebben hier vaak een verkeerd beeld van. Dat willen we met 3Dkanjers veranderen en dat begint volgens ons met het creëren van de verwondering die wetenschap en techniek te bieden heeft.