Onze visie en uitgangspunten


• Onze school biedt een veilige, gestructureerde leeromgeving met duidelijke regels.
• Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en er zich thuis voelen.
• Wederzijds vertrouwen en respect zijn voorwaarden voor een goed schoolklimaat.
• We gaan uit van het klassikale systeem, waarbij het belangrijk is dat kinderen de gehanteerde methodieken beheersen.
• Het leren heeft niet alleen betrekking op vaardigheden, kennisgebieden en creativiteit, maar ook op de manier waarop we met elkaar omgaan.
• De begrippen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking horen bij de ontwikkeling en ontplooiing van het kind.
• Kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben krijgen indien nodig een apart programma aangeboden.

Kernopdracht – ‘samen wijs, samen goed onderwijs’


Vanuit onze visie is onze kernopdracht geformuleerd waaruit leerlingen, leerkrachten en ouders samen werken: ‘samen wijs, samen goed onderwijs".