Onze visie en missie

De Paul Krugerschool is een Protestants Christelijke basisschool. Bij ons op school krijgt ieder kind de ruimte om zich te ontwikkelen. Betekenisvol en boeiend onderwijs; daar gaan wij voor! Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijvend ontwikkelen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun toekomst. We zijn geïnspireerd door Christelijke waarden en normen.
Bij ons gaat het om respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerking en zelfstandigheid. We zorgen liefdevol voor de leefwereld om ons heen en communiceren helder en transparant, ouders, leerkrachten en kinderen.
Dat doen we samen.


‘Samen’ staat symbool voor denken, kennis en inzicht op doen, uitgedaagd worden en informatie verwerken. Op onze school zorgen leerkrachten ervoor dat er een gedifferentieerd lesaanbod is zodat iedere leerling wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau. Op deze manier komt ieder kind optimaal tot ontwikkeling. We sluiten aan bij de manieren waarop de kinderen leren en maken hierbij gebruik van moderne lesmethoden.


Om doorgaande lijnen en verdieping te creëren werken wij nauw samen met ouders en voeren wij structureel overleg met onze partners. Onze ouders zien we naast opvoedkundig partner ook als educatief en maatschappelijk partners: samen zorgen we voor een goede ontwikkeling van het kind.


Leren doen kinderen ook door ze creatief uit te dagen: leren met je handen. We streven naar een gevarieerd aanbod, zowel op cognitief gebied als op het gebied van expressie, zo werkt de school aan de talentontwikkeling van ieder kind. Op deze manier ervaren kinderen dat ze waardevol zijn, doen ze succeservaringen op en staan ze zelfbewuster in het leven. We doen het samen.

 

Kernwaarden:

• We bieden een veilige, gestructureerde leeromgeving met duidelijke regels.
• Wij kennen ambitieuze leerlingen (leergierig, nieuwsgierig), die betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Kinderen gaan wanneer ze nieuwsgierig en betrokken zijn met plezier naar school.
• Het leren heeft niet alleen betrekking op vaardigheden, kennisgebieden en creativiteit, maar ook op de manier waarop we met elkaar omgaan.
• Wederzijds vertrouwen en respect zijn voorwaarden voor een goed schoolklimaat.
• Wij bevorderen samenwerkend leren en verantwoordelijkheid dragen. Samen zorgen we voor een sterke toekomst van de leerling.
• Wij zijn een lerende organisatie, waar een leven lang leren centraal staat. Eigenaarschap en talentontwikkeling zijn kernpunten op onze school.
• Het leren gebeurt door samen te ontdekken, te creëren en door spelend leren waardoor elk kind kan groeien.

 

Kernopdracht – ‘Ontdek, groei en creëer

                                Samen wijs, samen goed onderwijs’


Vanuit onze visie is onze kernopdracht geformuleerd.