Goed onderwijs moet!


Op de Paul Krugerschool staan we voor goed onderwijs. De kwaliteit is meetbaar en we laten de resultaten graag zien. We leggen verantwoording af naar onze vereniging (Fiers), naar de Inspectie van het Onderwijs, naar de medezeggenschapsraad en uiteraard ook naar de ouders.

Informatie voor ouders


Ouders ontvangen jaarlijks een activiteitenkalender waarin de data van activiteiten en praktische informatie staat. Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in onze schoolgids die we digitaal beschikbaar stellen op onze website. Op verzoek kunnen ouders/verzorgers een papieren exemplaar ontvangen. Elke twee weken ontvangen ouders/verzorgers op dinsdag een nieuwsbrief met daarin de actuele zaken en onderwerpen. Ook wijzigingen in de jaarkalender worden daarin vermeld.