Resultaten Eindtoets

In de afgelopen jaren hebben we in groep 8 de CITO toets afgenomen als eindtoets. In het schooljaar 2021-2022 zijn we overgegaan om de IEP-eindtoets. Daarnaast zijn we in het schooljaar 2022-2023 gestart met het leerling-volg-systeem van IEP. 

De leerlingen van groep 8 maken in april de IEP-eindtoets.
De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, reken-wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 kijkt de inspectie niet meer naar de gemiddelde schoolscore (de zogenaamde 500 score) maar naar het behaalde percentage referentieniveaus (1F/2F/1S) op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen.

In mei 2022 hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de toetsen gekregen. Hieruit is gebleken dat de gemiddelde scores die de kinderen op Lezen en Taalverzorging hebben gehaald rond het landelijk gemiddelde lagen. De scores voor Rekenen waren helaas wat lager. We hebben met het team de scores geanalyseerd en samen succes en verbeterpunten opgesteld. Hiermee zullen wij het komende schooljaar weer aan de slag gaan. 

We analyseren de opbrengsten van de Eindtoets net als andere jaren met het team en formuleren succes- en verbeterpunten. Alle kinderen hebben een schooladvies ontvangen van de leerkracht. Hiervoor wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind tijdens de hele basisschoolperiode, de resultaten die het kind heeft laten zien en de manier waarop het kind leert. Dit schooladvies is het advies waar het voortgezet onderwijs de toelating op baseert. De Centrale Eindtoets geeft een tweede, onafhankelijk advies.


De resultaten van eerdere jaren:

2022: 3 van de 6 gebieden gehaald op de referentieniveaus

2021: 528,9

2020: niet i.v.m. Covid 19

2019: 540,9