Goede resultaten Cito-eindtoets


De leerlingen van groep 8 maken in april de Centrale Eindtoets. De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren in de afgelopen jaren:

2019:541

2018: 531

2017: 541      

2016: 541,2                               

Het landelijk gemiddelde ligt ieder jaar rond de 535. De resultaten van de Paul Krugerschool zijn ruim boven of rondom het landelijk gemiddelde.

Klik hier voor het overzicht verantwoording en dialoog centrale eindtoets 2019