FIERS


De Paul Krugerschool is één van de acht scholen in de gemeente Coevorden die uitgaat van protestants christelijk onderwijs. Samen vormen de scholen de scholenvereniging FIERS. De vereniging heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn in het belang van het christelijk onderwijs. Dit doel wordt bereikt door het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk basisonderwijs en door samen te werken met andere organisaties die het belang van het christelijk onderwijs dienen.

Vereniging met leden en donateurs


FIERS is een vereniging met leden. Het lidmaatschap van Fiers is automatisch gekoppeld aan de inschrijving van een leerling. De inschrijfformulieren zijn op de scholen verkrijgbaar.

Strategisch beleidsplan 2023-2027

Het bestuur heeft samen met haar ketenpartners een nieuw strategisch beleidsplan geschreven. Het strategisch beleidsplan en de presentatie op de algemene ledenvergadering vindt u hier.

                                                                                                                       Strategisch beleidsplan 2023-2027