FIERS


De Paul Krugerschool is één van de negen scholen in de gemeente Coevorden die uitgaat van protestants christelijk onderwijs. Samen vormen de scholen de scholenvereniging FIERS. De vereniging heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn in het belang van het christelijk onderwijs. Dit doel wordt bereikt door het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk basisonderwijs en door samen te werken met andere organisaties die het belang van het christelijk onderwijs dienen.

Vereniging met leden en donateurs


FIERS is een vereniging. Ouders verzorgers en belangstellenden kunnen lid of donateur worden van de vereniging. De christelijke scholen die bij de vereniging horen zijn eigenlijk van de leden, dat wil zeggen van de ouders en verzorgers. Leden bepalen mede de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs. De contributie bedraagt minimaal € 5,- per jaar. De inschrijfformulieren zijn op de scholen verkrijgbaar.

Strategisch beleidsplan 2018-20122

Het bestuur heeft samen met haar ketenpartners een nieuw strategisch beleidsplan geschreven. Het strategisch beleidsplan en de presentatie op de algemene ledenvergadering vindt u hier.

poster strategisch beleidsplan

strategisch beleidsplan 2018-2022