Beleid

Het is wettelijk vastgesteld wat de kinderen op school moeten leren. In ons schoolplan zijn voor elk vak kerndoelen beschreven. We realiseren onze doelstelling door samen te werken met het kind en de ouders en verzorgers.

We zorgen dat de kinderen na acht jaar basisonderwijs het volgende hebben bereikt:
• het vormen en ontwikkelen van de juiste werkhouding en houding naar medeleerlingen.
• het vormen en ontwikkelen van creativiteit
• het opdoen van kennis
• het verwerven van vaardigheden
• een emotionele en verstandelijke ontwikkeling

De Paul Krugerschool biedt de volgende leer- en ontwikkelingsgebieden aan:
• godsdienstige vorming
• lichamelijke- en zintuigelijke ontwikkeling
• denkontwikkeling richting taal en rekenen
• ontwikkelen van alle vormen van expressie
• sociale- en emotionele ontwikkeling
• kennisgebieden zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie