Groep 8

Zo nu zijn wij de oudsten van de school, want wij zitten in groep 7 en 8. Groep 8 is wel helemaal klaar voor dit laatste jaar!

Onze klas is op de eerste verdieping in school. We zijn een groep met 30 kinderen, 10 kinderen in groep 7 en 20 kinderen in groep 8. We hebben les van juf Kroes en juf Feunekes. We hebben ook een onderwijsassistent op maandag en dinsdag is dit juf Dijkstra en op woensdag, donderdag en vrijdag is meester Veenstra bij ons.

We hebben met elkaar samen regels gemaakt om te zorgen dat we een fijn jaar hebben, zo kunnen we elkaar ook aanspreken wanneer iets niet goed gaat. Want we willen samen graag een leuk en gezellig jaar hebben. Ook tijdens Kanjertraining besteden we hier veel aandacht aan, want het is fijn als we een goede omgang met elkaar hebben.

In groep 7 en 8 doen we dit schooljaar verkeersexamen, zowel in theorie, als praktijk. Voor groep 7 staat er aan het einde van het schooljaar het schoolreisje gepland en de Entreetoets van Cito. Met groep 8 gaan we volop bezig met de voorbereiding richting het voortgezet onderwijs. Aan het einde van het schooljaar sluiten we ons laatste jaar hopelijk af door met elkaar op schoolkamp te gaan en daarna gaan we ons voorbereiden op de afscheidsavond.

We maken voor alle vakken een combinatie van werken op papier en het werken op het Chromebook. Ook vinden we het fijn om samen te werken of coöperatieve werkvormen te gebruiken, want samen leer je nog meer dan alleen.

Naast het gewone werk zullen er dit jaar ook excursies en sportactiviteiten zijn. Dit jaar hebben we een excursie naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork en een uitstapje naar de Synagoge in Coevorden.

We gaan er een mooi jaar van maken. Tot ziens!