Groep 2/3,

 

We zitten dit jaar met 19 kinderen in groep 2/3.

9 kinderen in groep 2 en 10 kinderen in groep 3.  Er zijn twee juffen juf Stevense werkt opp maandag, dinsdag en woensdag en juf Oldenhuis op donderdag en vrijdag.

We hebben een heel gezellig lokaal waar we met elkaar spelen en werken.

In groep 2/3 starten we met een inloopmoment. We komen de klas binnen en pakken ons kussentje en maken een kring. We beginnen de dag met een dagopening. We bespreken de dag van de week, de datum en het jaargetijde. We zingen samen bijbelse liedjes en luisteren naar een bijbel verhaal of een spiegelverhaal.

Vanuit de kring gaan de kinderen van groep 3 rekenen en schrijven. Groep 2 gaat dan spelen en werken, dit kunnen ze al heel goed zelfstandig.

Na de pauze blijft groep 2 altijd langer buiten om in de zandbak te spelen,  en op de fietsen te rijden. Groep 3 gaat dan met de juf in de klas de taal/leesles doen.

Wanneer de kinderen van groep 2 dan weer binnen komen kan groep 3 zelfstandig verder werken.

In onze klas zijn verschillende hoeken ingericht om te spelen voor groep 2, regelmatig mogen de kinderen van groep 3 hier ook nog even lekker spelen. Het samenspelen genieten we nog erg van.  Ook doen we veel lessen samen, Engels, kinderen zijn heel taalgevoelig en hoe jonger ze een vreemde taal leren hoe beter ze het gaan beheersen. Muziek, kanjertraining en gym.

Een sterk uitgangspunt bij de combi 2/3 is, samen waar het kan, apart waar het moet.

Groetjes de kinderen, juf Stevense en juf Oldenhuis