Schooltijden


De ochtenden beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur.

Op woensdagochtend stoppen we om 12.30 uur.


De leerlingen van groep 1 t/m 4 en 2 zijn op vrijdagmiddag vrij.(om 12.00 uur)

Alle leerlingen zijn woensdagsmiddags vrij.

 

Pauze


De pauze is iedere dag voor de groepen 3 en 4 en 5  van 5 over half elf tot 10 voor elf  en voor de groepen 6 t/m 8 van kwart over 10 tot half 11. In de pauze lopen leerkrachten op het plein.

Pleinwacht


Tien minuten voor de school begint hebben twee leerkrachten pleindienst. We verwachten de kinderen niet eerder dan tien minuten voor de school begint op het schoolplein (8.20 uur ). Vanaf tien minuten voor half negen is de deur van de kleuterafdeling open. De ouders kunnen hun kind dan naar het lokaal brengen. Als de bel om half negen gaat, verwachten we dat de ouders weer uit de klas zijn, zodat we met de lessen kunnen starten.

Gymtijden


De kleuters gymmen in het speellokaal op school.

De kleuters van groep 1/2a en 1/2b gymmen op dinsdagmiddag olv van onze vakdocent meester Nannen. 

 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in het gymlokaal bij de Parkschool.

Alle groepen gymmen op donderdag. De groepen 3 t/m 7a gymmen onder leiding van onze vakdocent meester Nannen. Groep 7b en 8 gymmen onder leiding van juf Feunekes.