Schooltijden


De ochtenden beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur.

Op woensdagochtend stoppen we om 12.30 uur.


De kleuters van groep 1 en 2 zijn op dinsdag en vrijdagmiddag vrij. (op deze ochtenden zijn de kleuters om 12.00 uur vrij)
De leerlingen van groep 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.(om 12.00 uur)

Alle leerlingen zijn woensdagsmiddags vrij.

 

Pauze


De pauze is iedere dag voor de groepen 3 en 4 en 5  van kwart over tien tot half elf en voor de groepen 6 t/m 8 van vijf over half elf tot tien voor elf. In de pauze lopen leerkrachten op het plein.

Pleinwacht


Tien minuten voor de school begint hebben twee leerkrachten pleindienst. We verwachten de kinderen niet eerder dan tien minuten voor de school begint op het schoolplein (8.20 uur ). Vanaf tien minuten voor half negen is de deur van de kleuterafdeling open. De ouders kunnen hun kind dan naar het lokaal brengen. Als de bel om half negen gaat, verwachten we dat de ouders weer uit de klas zijn, zodat we met de lessen kunnen starten.

Gymtijden


De kleuters gymmen in het speellokaal op school.

De kleuters van groep 1/2a gymmen op dinsdag en donderdag

De kleuters van groep 1/2b gymmen op woensdag en vrijdag

 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in het gymlokaal bij de Parkschool.

Groep 3 heeft op woensdagochtend gym.

Groep 4/5 op dinsdagmiddag

groep 6/7 op maandagmiddag 

Groep 7/8 op donderdagochtend.