Buitenschoolse opvang


Buitenschoolse opvang is voor- en naschoolse opvang tijdens vakantie en op schoolvrije dagen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Onderwijs en kinderopvang sluiten op elkaar aan. Kinderen worden in een huiselijke situatie opgevangen en begeleid door professionele leidsters. In de buitenschoolse opvang krijgen de kinderen alle ruimte om kind te zijn, want ze zijn er in hun vrije tijd. Gastouderopvang is kleinschalige en flexibele opvang, die plaatsvindt bij geselecteerde gastouders thuis. De maximale opvang is 4 kinderen per gastouder.