Taakverdeling

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

Juf van Dijken – directeur
Juf Oldenhuis – levelwerk
Juf van Dijk – intern begeleider
Meester Woertel – ICT
Meester Frits– conciërge

Juf Wemekamp geeft op donderdag Engels aan alle groepen. Zij is onze VVTO leerkracht.

Juf Wemekamp en meester Woertel zijn contactpersonen voor de school bij afwezigheid van de directeur.