Goede resultaten Cito-eindtoets


De leerlingen van groep 8 maken in februari de Cito-eindtoets. De resultaten helpen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren de afgelopen jaren:      

2016: 541,2

2015: 544,2

2014: 539,2                                          

2013: 538,2

 
Het landelijk gemiddelde ligt ieder jaar rond de 535. De resultaten van de Paul Krugerschool zijn ruim boven of rondom het landelijk gemiddelde.