Goede resultaten Cito-eindtoets


De leerlingen van groep 8 maken in februari de Centrale Eindtoets. De resultaten helpen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De eindtoets bevat opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten waren de afgelopen jaren:

2018: 531

2017: 541      

2016: 541,2

2015: 544,2

2014: 539,2                                          

2013: 538,2

 
Het landelijk gemiddelde ligt ieder jaar rond de 535. De resultaten van de Paul Krugerschool zijn ruim boven of rondom het landelijk gemiddelde.