Groep 8

Zo wij zijn de oudsten van de school, we zitten nu in groep 8 en zijn helemaal klaar voor ons laatste jaar!

Onze klas is op de eerste verdieping in school. We zijn een groep met 24 kinderen en we hebben les van juf Kroes en juf Wemekamp. Juf Feunekes is er de eerste weken wel geweest en komt later terug als de baby er is.

We hebben met elkaar samen regels gemaakt om te zorgen dat we een fijn jaar hebben, zo kunnen we elkaar ook aanspreken wanneer iets niet goed gaat. Want we willen graag een leuk laatste jaar. Ook tijdens Kanjertraining besteden we hier veel aandacht aan, want het is fijn als we een goede omgang met elkaar hebben.

Dit jaar staat natuurlijk ook in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Daarbij is zelfstandigheid erg belangrijk, we werken voor het eerst met een agenda om het huiswerk in op te schrijven en te leren plannen. We werken veel op het Chromebook, wat zorgt dat we vooral de taalvakken gemakkelijker kunnen verwerken.

Naast het gewone werk zullen er dit jaar ook excursies en sportactiviteiten zijn. Aan het einde van het schooljaar hopen we met elkaar op schoolkamp te gaan en hebben we de afscheidsavond in het Hervormd Centrum.