Groep 8

In groep 8 zitten 17 kinderen waarvan 8 meiden en 9 jongens. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend zitten we met heel groep 8 samen in  ons lokaal op de eerste verdieping. Op donderdag en de middagen komt groep 7b bij ons in het lokaal.

Dit jaar staat heel erg in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zelfstandigheid staat daarbij hoog in het vaandel. Voor het eerst werkt deze groep met een agenda om het huiswerk te leren plannen. Hoewel er stof herhaald wordt komen er dit jaar veel nieuwe onderdelen bij. Vooral op taalgebied, omdat we werken met de nieuwe ‘Taal op maat’. Deze methode is pittiger dan de vorige en vraagt meer van de kinderen. We werken daarbij veel op het Chromebook, dit is voor het eerst. Naast het reguliere werk zullen er ook excursies en sportactiviteiten georganiseerd worden.

Tijdens de lessen van Kanjertraining wordt veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden. Waarbij goede afspraken gemaakt worden over de omgang met elkaar en hoe je moet samenwerken.

Het schooljaar hopen we af te sluiten met een leuke afscheidsavond in het Hervormd Centrum.