Groep 7B/8

Welkom op de groepsinformatie van groep 7b/8.

We hebben 30 kinderen in de groep. In groep 7b zitten 10 kinderen, dit zijn 6 jongens en 4 meisjes. In groep 8 zitten dan nog 20 kinderen, dit zijn 12 jongens en 8 meisjes. Beide groepen willen graag leren en ontdekken. Er wordt lesgegeven door meester Piek op maandag, dinsdag en woensdag en juf Feunekes op donderdag en vrijdag.

Groep 7b houdt hetzelfde tempo aan als groep 7a. Ze krijgen hierbij veel nieuwe lesstof aangeboden. Groep 8 wordt voorbereid op de nieuwe (school)fase: het Voortgezet Onderwijs. Hierin worden zeker nieuwe dingen aangeboden, maar er is ook veel herhaling van de al geleerde stof.

In beide groepen wordt veel aandacht besteed aan het leren ‘leren’. Hoe moet je huiswerk maken, doe dit niet allemaal in één keer, maar maak een planning. We helpen de kinderen hier eerst bij op school, met behulp van hun agenda gaan we plannen. Maar verderop in het jaar zullen de kinderen dit steeds meer zelf (met hun ouders) moeten gaan doen.

We werken nog regelmatig uit boeken, maar we hebben dit jaar ook de ‘Snappets’ voor rekenen, dan leren we op de tablets. Het leren uit boeken, op de tablets, achter de computer doen we niet altijd alleen, we werken ook veel in tweetallen. Zo leren we van en met elkaar. Daar gebruiken we veel verschillende werkvormen bij.

We zijn veel bezig met een positieve omgang met elkaar om samen één groep te vormen. Dit doen we door samenwerkingsopdrachten, kringgesprekken en spelvormen. Er komen veel verschillende onderwerpen aan de orde. Dit is erg belangrijk in deze groep (beginnende) pubers, want de kinderen merken dan dat ze niet alleen staan in bepaalde dingen en kunnen elkaar dan steunen.

In deze activiteiten leren we elkaar (beter) kennen, begrijpen, waarderen en kunnen we ons beter verplaatsen in de ander.

kamp 2018