Wij zijn groep 3 in het schooljaar 2017-2018!

Als je de klas binnenkomt dan zie je op de deur al staan ‘van harte welkom in groep 3’, voor elk kind is er een hartje met hun naam er in. Het is leuk om te zien dat de kinderen voor de deur staan om hun eigen naam op te zoeken.

Dit jaar een enkele groep 3 van 23 kinderen. Het zijn 13 jongens en 10 meisjes. In de groep werken twee juffen. Juf Feunekes is er op maandag en woensdag en Juf Elzing werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast komt meester Veenstra het eerste halfjaar bij ons in de groep op woensdag, donderdag en vrijdag. Meester doet de opleiding tot onderwijsassistent.

Het is wel en beetje een spannend jaar, want groep 3 klinkt altijd alsof het daar echt begint. Vanaf groep drie heeft elk kind een eigen tafeltje, met eigen spulletjes.  We gaan veel leren dit jaar, lezen, schrijven en rekenen. Vooral het vak lezen is erg belangrijk. Aan het begin van het schooljaar leren we om de dag een nieuwe letter en dan gaat het heel snel met wat de kinderen herkennen aan letters en woorden. We gaan werken uit een nieuwe methode voor lezen dus dat is ook voor de juffen best een beetje spannend!

Elke dag zullen de vakken lezen, schrijven en rekenen terugkomen. Daarnaast zullen we luisteren naar mooie Bijbelverhalen, leren we Engels spreken en luisteren, maken we mooie knutselwerkstukken en tekeningen, zingen we liedjes en gaan we op woensdagochtend naar de gymzaal.

We werken ook regelmatig op de computer en Ipad, daarop hebben we allemaal leerzame spelletjes.

Sociale vaardigheden vinden we ook erg belangrijk, dus met behulp van Kanjertraining komt dat voor in het rooster. Dan horen we een leuk verhaal, praten we over hoe we ons voelen en doen we spelletjes. Ook coöperatieve werkvormen en spelletjes zullen we vaak spelen zodat de kinderen met elkaar samenwerken en overleggen.