Wij zijn groep 3 in het schooljaar 2019-2020

Juf, gaan we al buiten spelen?” Het is wennen in groep 3. Al dat stilzitten en luisteren. Maar tegelijkertijd vinden de meeste kinderen het heel leuk. Ze horen nu bij de grote kinderen.

De kinderen gaan met de overgang van groep 2 naar groep 3, van spelend leren naar veel zitten en rustig werken. Hierbij moeten ze ook gerichte opdrachten uitvoeren. Met lezen en rekenen maken de kinderen grote sprongen in groep 3. Gelukkig gaan we ook nog regelmatig naar buiten om bewegend te leren.

 “Ik, jij hij en zij, iedereen hoort erbij!’, staat op de deur van groep 3. Alle namen staan op een bijtje, want alle kinderen horen erbij! Sociale vaardigheden vinden we erg belangrijk, dus met behulp van Kanjertraining komt dat voor in het rooster. Dan horen we een leuk verhaal, praten we over hoe we ons voelen en doen we spelletjes. Ook coöperatieve werkvormen zullen we vaak gebruiken, zodat de kinderen met elkaar samenwerken en overleggen.

Dit jaar een groep 3 van 23 kinderen. In de groep werken twee juffen. Juf Hoff is er op maandag en woensdag en Juf Elzing werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast komt juf Kolenbrander bij ons in de groep op donderdag en af en toe een hele week. Juf is bezig met de PABO-opleiding.

Elke dag zullen de vakken lezen, schrijven en rekenen terugkomen. Daarnaast zullen we luisteren naar mooie Bijbelverhalen, leren we Engels spreken en luisteren, maken we mooie knutselwerkstukken en tekeningen, zingen we liedjes en gaan we op donderdagochtend naar de gymzaal, waar we sporten samen met meester Nannen. We werken ook regelmatig op de computer en Ipad, daarop hebben we allemaal leerzame spelletjes.

Aan het begin van het schooljaar leren we om de dag een nieuwe letter en dan gaat het heel snel met wat de kinderen herkennen aan letters en woorden. Opeens kunnen ze lezen en gaat er een wereld voor ze open!