NIEUWS UIT GROEP 1/2/A

In groep 1/2a zitten 27 kinderen. 18 kinderen in groep 2 en 8 kinderen in groep 1.
In groep 1 komen dit schooljaar nog meer kinderen. Hoeveel dat er zijn is nog niet bekend.
Er zijn 2 juffen. Juf Stevense werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Hoff werkt op donderdag en vrijdag.
De kinderen kunnen al heel zelfstandig spelen en werken. Dit bevordert hun zelfvertrouwen.
Tevens geeft dit ons de mogelijkheid om extra aandacht aan de kinderen te geven die dit nodig hebben.
In de klas hebben we een bovenverdieping met een huishoek, bouwhoek en schrijfhoek. In de klas maken we gebruik van een digibord. Voor de kinderen hebben we 2 computers in de klas en gebruiken we i-pads. Kinderen kunnen zich dan ook digitaal ontwikkelen wat heel spelenderwijs gaat. Voor hun verdere schoolloopbaan is dit erg belangrijk.
Ook leren de kinderen  Engels. Kinderen zijn heel taalgevoelig en hoe jonger ze een vreemde taal krijgen, hoe beter ze die gaan beheersen.
Binnen onze groep heerst een fijn speel-leerklimaat. Dit is van groot belang voor een goede ontwikkeling op alle leergebieden.
Onze belangrijkste wens is dan ook dat uw kind zich goed en veilig bij ons voelt.

Juf Stevense en juf Hoff